Search News Posts

  • General Inquiries 03-89129617

  • HandPhone 012-239 4911

Home

TRAINER , MOTIVATOR , INSPIRATOR.

TRAINER , MOTIVATOR , INSPIRATOR.

TRAINER , MOTIVATOR , INSPIRATOR.

TRAINER , MOTIVATOR , INSPIRATOR.
Kita sering mendengar kata trainer, motivator, dan inspirasi. Adakah kata-kata tersebut merujuk kepada makna yang sama atau berbeza satu dengan yang lain?

Ketika mendengar kata motivator, apa yang terlintas dalam fikiran anda? Kalau saya, yang terlintas dalam fikiran adalah seorang penceramah yang membawakan materi motivasi.
Kalau kita perhatikan lagi, makna motivator adalah sesuatu atau seseorang yang memotivasi. Seorang motivator adalah seorang yang memberi motivasi kepada dirinya sendiri atau orang lain. Seorang guru boleh menjadi motivator bagi muridnya. Seorang ayah boleh menjadi motivator bagi anaknya. Seorang isteri boleh menjadi pendorong bagi suaminya. Seorang rakan boleh menjadi motivator bagi rakan-rakannya. Siapa pun boleh dan seharusnya menjadi seorang motivator, apa pun latar belakang dan profesi.

Jurulatih adalah orang yang memberikan training atau latihan kepada peserta training / trainee. Seorang trainer yang baik mampu membuat peserta training menjadi mempunyai skill / kepakaran sesuai dengan materi training yang disampaikan.
Bahan training boleh berupa hard skill dan soft skill. Contoh dari hard skill adalah kemahiran menjahit, memasak, menaip, memandu kereta, dan lain sebagainya. Ada pun contoh dari soft skill adalah kemahiran bercakap di depan awam, kemahiran berkomunikasi yang berkesan, dan lain sebagainya.

Apa pun bahan yang disampaikannya, seorang trainer yang hebat harusnya boleh memberi motivasi kepada peserta training untuk yakin dan semangat boleh mempunyai kepakaran yang disampaikan selama proses training. Dengan kata lain, seorang trainer yang hebat adalah juga seorang motivator, apa pun bahan training yang disampaikannya.

Ketika kita membaca atau mendengar sebuah kisah hidup seseorang, tidak jarang kita terkagum-kagum dengan kisah hidup orang tersebut. Bahkan tidak sedikit yang memberi inspirasi kepada kita untuk menjalani hidup dengan cara yang lebih baik.

Seorang inspirator adalah orang yang pengalaman hidupnya mampu memberi inspirasi kepada orang lain untuk meniru atau paling tidak menerapkan nilai-nilai positif yang terkandung di dalam kisah hidupnya.

Setiap orang boleh menjadi story-teller yang menceritakan kisah hidupnya atau menceritakan kisah hidup orang lain yang memberi inspirasi dan mampu memberi kesan kepada jiwa orang yang mendengar cerita tersebut.

Apa pun kedudukan kita saat ini, apa pun profesi yang sedang kita jalani, setiap kita hendaknya menjadi seorang motivator dan inspirasi. Kita hendaknya memotivasi dan memberi inspirasi kepada sebanyak mungkin orang, mulai dari diri kita dan orang-orang terdekat di sekitar kita, supaya bermotivasi dan terinspirasi untuk menjalani hidup ini dengan lebih baik lagi.

Apalagi kalau posisi kita sebagai seorang trainer, menjadi pendorong dan inspirasi adalah sebuah tuntutan, kerana kita dituntut untuk membuat peserta training motivasi dan inspirasi menyerap kepakaran yang kita berikan selama training berjalan.

Selamat memotivasi dan memberi inspirasi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *